Pure English Lavender Essential Oil
  • Pure-English-Lavender-Essential-Oil1.png

Pure English Lavender Essential Oil

Categories: Lavender oils


Price:

Contact

The purest lavender Essential Oil, from the Lavandula angustifolia plant. Available in 10ml and 30ml bottles
The purest lavender Essential Oil, from the Lavandula angustifolia plant.
 
Use for Aromatherapy, massage or simply add a few drops to pot pourri to enjoy the wonderful fresh scents of the lavender fields. For use in aromatherapy use with a carrier oil such as almond, grape seed, olive or sunflower oil
 
Available in 10ml and 30ml bottles
Updating...

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.