Lavender Slumber Gift Set
  • Lavender-Slumber-Gift-Set1.png

Lavender Slumber Gift Set

Categories: Gifts


Price:

Contact

Lovely gift box wih four of our best selling products. Nature's dream combinaion to aid peaceful sleep.
Lovely gift box wih four of our best selling products. Nature's dream combinaion to aid peaceful sleep.
 
Contains:
 
  • Slumber Spray 10ml
  • Slumber Gel 20g
  • Triple Milled Soap 25g
  • Lavender Organza bag
Updating...

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.