Lavender Tea
  • Lavender-Tea1.png

Lavender Tea

Categories: Culinary


Price:

Contact

Make a natural caffeine free drink which can be enjoyed at any time of the day, but especially recommended after dinner to help relax you, ready for bed. A box of 15 herbal infusion bags. Now in a biodegrable pyramid bag to help produce a fuller flavour.
Make a natural caffeine free drink which can be enjoyed at any time of the day, but especially recommended after dinner to help relax you, ready for bed. A box of 15 herbal infusion bags. Now in a biodegrable pyramid bag to help produce a fuller flavour.
 
Made using equipment that also processes wheat.
Updating...

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.